Dịch vụ Mua - Bán bất động sản Lâm Đồng

Liên hệ ký gửi Mua/Bán: 0934.00.79.86

Hưng Thịnh đang lập quy hoạch đầu tư dự án khu du lịch núi Sapung quy mô 432ha tại Bảo Lộc

Hưng Thịnh đang lập quy hoạch đầu tư dự án khu du lịch núi Sapung quy mô 432ha tại Bảo Lộc

Dự án Khu du lịch núi Sapung tại Bảo Lộc đã hoàn thành dự thảo nhiệm vụ – dự toán quy hoạch. Hưng Thịnh đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch hoàn thành trong tháng 01 năm 2022.

Được biết, theo báo cáo tiến độ tình hình thực hiện dự án các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI của Sở Xây dựng Lâm Đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thì dự án Khu du lịch núi Sapung đang đảm bảo đúng tiến độ đặt ra.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1348 ngày 06 tháng 07 năm 2021 gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh với nội dung hướng dẫn việc tài trợ lập quy hoạch tại khu vực xã Lộc Châu, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Hiện tại, đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo nhiệm vụ, dự toán quy hoạch.

Chủ đầu tư đang thực hiện việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng cư dân về nhiệm vụ quy hoạch hoàn thành trong tháng 01 năm 2022.

Tập đoàn Hưng Thịnh trước đó đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tại thành phố Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, sân golf và cáp treo núi Sapung. Các hạng mục này sẽ được xây dựng tại khu vực núi Sapung. Vị trí dự án nằm tại xã Lộc Châu, Đại Lào (thành phố Bảo Lộc) và một phần xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm). Quy mô dự án có diện tích lên đến 432,3ha.

Cùng với đó, theo Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, các dự án trọng điểm khác đều đảm bảo về tiến độ cũng như kế hoạch đã đề ra theo quy định.

Cụ thể, về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm Hòa Bình, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình triển khai, Ủy Ban Nhân dân tỉnh cùng với Sở đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp đề nghị xem xét, rà soát, điều chỉnh một số nội dung quy hoạch của Đồ án. Sở Xây dựng tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị tài trợ quy hoạch để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp.

Đến hiện tại, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị Trung tâm Hòa Bình, lựa chọn các phương án kiến trúc, tổ chức trưng bày, lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo gửi Ủy Ban Nhân dân tỉnh và Bộ xây dựng.

Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng, đồ án này đã được hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh tổ chức thẩm định. Trong năm nay, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện các thủ tục để trình Ủy Ban Nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đồ án quy hoạch. Trên cơ sở thỏa thuận ý kiến của Bộ Xây dựng và thống nhất của HĐND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ hoàn chỉnh đồ án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và dự kiến sẽ công bố quy hoạch vào quý I năm 2022 theo kế hoạch.

Về đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn, thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị tư vấn rà soát, đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung đồ án, trình thẩm định đồ án theo quy định trong tháng 1 năm 2022.

Đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn, huyện Đức Trọng, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung đồ án để trình Ủy Ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án theo quy định.

Về dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (Giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, dự án đã hoàn thành công tác khảo sát địa chất và địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Về kế hoạch triển khai, theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, trong năm 2022 sẽ tiến hành thương thảo ký kết hiệp định vay, thực hiện các dịch vụ tư vấn, đền bù giải phóng mặt bằng, lên thiết kế chi tiết, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Giai đoạn năm 2023-2025, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức lựa chọn các nhà thầu và triển khai thi công, hoàn thiện các hạng mục dự án theo kế hoạch đã được thống nhất.