Dịch vụ Mua - Bán bất động sản Lâm Đồng

Liên hệ ký gửi Mua/Bán: 0934.00.79.86

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Để xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực thực hiện trong năm 2021, căn cứ theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Tp. Bảo Lộc đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại quyết định 904/QĐ-UBND ngày 26/4/2020; kết quả làm việc và đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các ngành, các phường xã có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; đồng thời cân nhắc khả năng đầu tư thực hiện trong năm 2021, dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp trong năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc như sau:

– Đất nông nghiệp có diện tích 19.600,62ha, chiếm 83,78% tổng diện tích tự nhiên, giảm 378,41ha so với năm 2020 do chuyển thực hiện các công trình, dự án phi nông nghiệp. Chu chuyển các loại đất sẽ được trình bày cụ thể trong từng chỉ tiêu sử dụng đất trong phần sau.

– Đất phi nông nghiệp có diện tích 3.794,89ha, chiếm 16,22% tổng diện tích tự nhiên, tăng thêm 378,41ha so với năm 2020, do chuyển từ đất nông nghiệp.

Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất Bảo Lộc của các ngành, lĩnh vực, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc như sau: